کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 14197 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14198 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14199 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14200 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14201 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14202 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14203 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 21169 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن - مرد 6