کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی زرندیه - زرندیه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی زرندیه - زرندیه
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 14237 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی زرندیه - زرندیه مرکزی مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14238 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی زرندیه - زرندیه مرکزی مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14239 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی زرندیه - زرندیه مرکزی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14240 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی زرندیه - زرندیه مرکزی کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14241 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی زرندیه - زرندیه مرکزی کاردانی علمی - کاربردی مخابرات - ارتباط دادهها زن - مرد 100