دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی ساعی ـ گرگان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) به دانشجويان رتبه هاي برتر، قهرمانان ورزشي، علمي، فرهنگي و هنري در هر ترم تخفيف شهريه طبق مقررات داخلي تعلق م يگيرد. 2) اين موسسه با سازمان هاي بنياد شهيد و كميته امداد و بهزيستي در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد. 3) به دانشجويان غيربومي خوابگاه هاي خودگردان داراي مجوز معرفي مي گردد. 4 در اين موسسه يك وعده غذاي گرم با نرخ دانشجويي سرو مي گردد. 5) نشاني ساختمان شماره 1: گرگان، خيابان شهيد بهشتي، بهشت 12 نبش ملاقاتي7 6) نشاني ساختمان شماره 2: گرگان، خيابان وليعصر (شاليكوبي)، عدالت 15 تلفن32325064-323250671-071
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26150 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساعی ـ گرگان گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26151 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساعی ـ گرگان گلستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6