کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 14258 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14259 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60