کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 14269 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14270 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14271 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14272 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14273 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14274 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21208 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21209 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 14275 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14276 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14277 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14278 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مدیریت پروژه زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 21210 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت صنعتی زن - مرد 6