کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 14279 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14280 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مهندسی برق زن - مرد 140
ریاضی - صرفا سوابق 14281 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14282 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14283 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مهندسی معماری زن - مرد 60