کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 14284 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14285 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14286 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14287 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14288 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100