کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 14266 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14267 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14268 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی زن - مرد 60