کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 14394 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14395 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14396 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی پزشکی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14397 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14398 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14399 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14400 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14401 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 21309 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 6