کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 14408 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14409 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14410 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14411 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14412 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14413 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی نقشه برداری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 21313 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران حسابداری زن - مرد 6