کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 14421 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14422 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14423 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14424 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان مهندسی نقشه برداری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14425 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان کاردان فنی عمران - ساختمانهای بتنی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14426 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی زن - مرد 100