کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 14458 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14459 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14460 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14461 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14462 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 14463 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14464 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14465 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14466 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14467 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14468 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی زن - مرد 100