کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 14508 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار سمنان علوم مهندسی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14509 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار سمنان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14510 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار سمنان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21377 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار سمنان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 14511 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار سمنان معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14512 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار سمنان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14513 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار سمنان مهندسی نقشه برداری زن - مرد 60