کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 14537 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14538 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان تکنولوژی آبادانی روستاها زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14539 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14540 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14541 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14542 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی نقشه برداری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14543 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 80
ریاضی - صرفا سوابق 14544 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان کاردانی معماری زن - مرد 80