کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 14555 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14556 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14557 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14558 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14559 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 14560 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14561 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین علوم کامپیوتر زن - مرد 60