کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 14562 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14563 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14564 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14565 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14566 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14567 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مهندسی مکانیک زن - مرد 60