کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 14738 مجازی غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 120