کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانهای - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانهای - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 14739 مجازی غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانهای - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 120