کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 14745 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14746 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14747 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14748 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14749 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14750 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مهندسی مدیریت پروژه زن - مرد 60