دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی مهر اراک

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18464 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18465 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18466 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی کاردانی آمار صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18467 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18468 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26524 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10