کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 14788 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان بوشهر مهندسی نفت زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14789 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان بوشهر مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14790 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان بوشهر مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14791 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان بوشهر مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 21575 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان بوشهر مدیریت صنعتی زن - مرد 6