برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی موج - بندرانزلی

کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی موج - بندرانزلی
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 14758 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی موج - بندرانزلی گیلان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100