کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 14759 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14760 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14761 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14762 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21546 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21547 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 14763 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 21548 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین کاردانی حسابداری زن - مرد 10