کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 14852 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مهندسی انرژی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14853 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14854 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14855 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14856 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 140
ریاضی - صرفا سوابق 21634 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران حسابداری زن - مرد 6