کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 14857 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14858 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14859 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14860 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14861 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مدیریت پروژه زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14862 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14863 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100