کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 14840 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14841 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14842 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14843 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14844 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14845 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14846 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14847 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100