کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 13892 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13893 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13894 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13895 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13896 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13897 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20983 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 6