کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 13898 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13899 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13900 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13901 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13902 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی انرژی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13903 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13904 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی نقشه برداری زن - مرد 60