کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 13923 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 13924 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13925 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13926 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13927 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13928 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13929 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی نقشه برداری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13930 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13931 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13932 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کاردانی علمی - کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13933 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20991 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مدیریت بازرگانی زن - مرد 6