کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 13956 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13957 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13958 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13959 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100