کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 14610 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14611 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14612 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14613 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14614 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14615 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14616 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14617 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان کاردانی علمی - کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14618 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100