کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 14667 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مازندران مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14668 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مازندران مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14669 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مازندران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14670 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مازندران کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14671 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مازندران کاردان فنی مکانیک زن - مرد 100 پذيرش با عنوان مكانيك-تاسيسات تهيه و تبريد