کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 14679 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14680 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14681 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14682 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21498 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 14683 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14684 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین کاردانی علمی - کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14685 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 21499 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین کاردانی حسابداری زن - مرد 10