کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی کاردان فنی برق - الکترونیک

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی کاردان فنی برق - الکترونیک
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10190 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 10193 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 13640 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13661 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13667 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران کاردان فنی برق - الکترونیک زن 100
ریاضی - صرفا سوابق 13705 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13736 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13749 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13770 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی افضل کرمانی - کرمان کرمان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13807 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13837 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13846 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13856 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13931 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13941 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13987 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14032 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14071 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی چهلستون - اصفهان اصفهان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14145 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14156 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14180 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14209 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14221 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14240 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی زرندیه - زرندیه مرکزی کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14253 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14472 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14504 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14522 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14574 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14616 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14643 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14683 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14697 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14758 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی موج - بندرانزلی گیلان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14770 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14783 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - نیمه متمرکز 21651 روزانه با آزمون دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کاردان فنی برق - الکترونیک مرد 30