کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی کاردان فنی برق - قدرت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی کاردان فنی برق - قدرت
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10191 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 10194 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 20
ریاضی - صرفا سوابق 13668 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران کاردان فنی برق - قدرت زن 100
ریاضی - صرفا سوابق 13692 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13750 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13808 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13874 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بینش و دانش - محمدیه قزوین قزوین کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13921 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13953 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13988 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14113 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14254 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14287 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14473 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14575 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14644 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14845 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100