کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی کاردان فنی صنایع - ایمنی صنعتی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی کاردان فنی صنایع - ایمنی صنعتی
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10255 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی کاردان فنی صنایع - ایمنی صنعتی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10258 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی کاردان فنی صنایع - ایمنی صنعتی زن - مرد 20
ریاضی - صرفا سوابق 13809 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردان فنی صنایع - ایمنی صنعتی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13967 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس کاردان فنی صنایع - ایمنی صنعتی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14321 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان کاردان فنی صنایع - ایمنی صنعتی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14391 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران کاردان فنی صنایع - ایمنی صنعتی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14635 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین کاردان فنی صنایع - ایمنی صنعتی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14645 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان کاردان فنی صنایع - ایمنی صنعتی زن - مرد 100 پذيرش با عنوان ايمني صنعتي و محيط كار 
ریاضی - صرفا سوابق 14651 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین کاردان فنی صنایع - ایمنی صنعتی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14807 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی میعاد - مهاباد آذربایجان غربی کاردان فنی صنایع - ایمنی صنعتی زن - مرد 100