کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی کاردان فنی عمران - نقشه برداری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی کاردان فنی عمران - نقشه برداری
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10469 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 35
ریاضی - صرفا سوابق 10483 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11164 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی مینودشت) خوزستان کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11432 نوبت دوم با آزمون آموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهران کاردان فنی عمران - نقشه برداری مرد 60
ریاضی - با آزمون 11434 روزانه با آزمون آموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان نقشه برداری کشور تهران کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11600 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی ممسنی فارس کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11601 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی ممسنی فارس کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13694 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13886 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13915 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14115 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14125 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14256 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14481 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14524 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 100 پذيرش با عنوان كارداني نقشه برداري - ژئودزي 
ریاضی - صرفا سوابق 14543 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 80
ریاضی - صرفا سوابق 14547 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی عین القضات - میانه آذربایجان شرقی کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14587 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14660 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کبیر غرب - کرمانشاه کرمانشاه کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14707 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 100 پذيرش با عنوان كارداني نقشه برداري - ژئودزي 
ریاضی - صرفا سوابق 14720 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14796 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14874 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 100