کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی کاردان فنی مکانیک - جوشکاری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی کاردان فنی مکانیک - جوشکاری
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 11414 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی مکانیک - جوشکاری مرد 55
ریاضی - با آزمون 11416 نوبت دوم با آزمون دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی مکانیک - جوشکاری مرد 25
ریاضی - صرفا سوابق 11485 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردان فنی مکانیک - جوشکاری زن - مرد 30
ریاضی - صرفا سوابق 11490 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردان فنی مکانیک - جوشکاری زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 13834 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان کاردان فنی مکانیک - جوشکاری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14139 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان کاردان فنی مکانیک - جوشکاری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14629 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان کاردان فنی مکانیک - جوشکاری زن - مرد 100