کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی کاردان فنی مکانیک - ماشین ابزار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی کاردان فنی مکانیک - ماشین ابزار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 11486 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردان فنی مکانیک - ماشین ابزار زن - مرد 30
ریاضی - صرفا سوابق 11491 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردان فنی مکانیک - ماشین ابزار زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 14636 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین کاردان فنی مکانیک - ماشین ابزار زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14623 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان کاردان فنی مکانیک - ماشین ابزار زن - مرد 100