کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - با آزمون 12648 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 60