کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه رازی - کرمانشاه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه رازی - کرمانشاه
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - با آزمون 12651 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 40
زبان های خارجی - با آزمون 12652 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 45