کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه شهید باهنر - کرمان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه شهید باهنر - کرمان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - با آزمون 12671 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12672 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12673 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 20
زبان های خارجی - با آزمون 12674 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 20
زبان های خارجی - مناطق محروم 13483 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 2