کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه شهید بهشتی - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه شهید بهشتی - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - با آزمون 12675 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان آلمانی زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12676 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان چینی زن - مرد 20
زبان های خارجی - با آزمون 12677 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان روسی زن - مرد 20
زبان های خارجی - با آزمون 12678 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 20
زبان های خارجی - با آزمون 12679 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فرانسه زن - مرد 30