کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه شهید چمران - اهواز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه شهید چمران - اهواز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - با آزمون 12680 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 35
زبان های خارجی - با آزمون 12681 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات فرانسه زن - مرد 30
زبان های خارجی - با آزمون 12682 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 35
زبان های خارجی - با آزمون 12683 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 5
زبان های خارجی - با آزمون 12684 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 5