کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - با آزمون 13043 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 40