کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه مازندران - بابلسر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه مازندران - بابلسر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - با آزمون 12731 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12732 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12733 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 30
زبان های خارجی - صرفا سوابق 12734 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان روسی زن - مرد 45