کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - با آزمون 12735 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 35
زبان های خارجی - با آزمون 12736 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 15