کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - با آزمون 12750 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12751 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 8