کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - با آزمون 12747 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 30
زبان های خارجی - با آزمون 12748 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 40
زبان های خارجی - صرفا سوابق 12749 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 10