کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - صرفا سوابق 12832 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 50
زبان های خارجی - صرفا سوابق 12833 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 50